kuszálik eszter
A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány
bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
    év 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
 
  szerző

a b c d e f g h i j k l m n o p r s ş t ţ u v w z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ş ţ î ă â    
  szűkítés -     
  v: 32 tétel lapozás: 1-30 | 31-32

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Vacserdi, Andrei: Cuvântul tovarăşului Andrei Vacserdi (preşedintele GAC din comuna Glodeni, regiunea Mureş-Autonomă Maghiară.) [Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naţionale, Bucureşti, 27-30. apr. 1962.] Scânteia, 4. mai 1962, nr. 5518, p. 5

Văduva, Maria; Vereş, Ludovic; Zsigmond, Şt.: Pe urmele măsurilor stabilite. [Raid în câteva unităţi din RMAM] Protecţia Muncii, oct. 1966, nr. 8, p. 5-7, 13

Vajda Ákos: Percekig se álljon a gátter. Mérlegen a munkaóra. [MMAT erdőgazdálkodási vállalataiban] Előre, 1964. febr. 2., 5055. sz., p. 1

Vajna Gábor: A dolgozók egészségvédelme a MAT-ban. FDN, 1953. ápr. 28., 17. sz., p. 6

Vajnovszki Kázmér: Győz az élet. Magyarországon 1956. december -- 1957. januárjában. Mvh., ÁIMK, 1957. 99 p.

Valter József: Ahonnan tovább lépünk. Beszélgetés Valter József elvtárssal, az IMSz MMAT-i Bizottságának titkárával [a nagykorúvá avatási ünnepségek szervezéséről.] Ifjúmunkás, 1964. szept. 24., 38. sz., p. 2

Valter, Ştefan (a MAT tartományi pártbizottsága propaganda és agitációs osztályának vezetője): Tartományunk faliújságainak versenyéről. Az Agitátor Zsebkönyve, 1956, 14. sz., p. 21-26

Várdai Ferenc: A mvh.-i tervezők jó úton haladnak. (Építsünk gyorsabban, jobban, olcsóbban) Előre, 1958. dec. 20., 3469. sz., p. 2

Varga János (az MNSz Végrehajtó Irodájának tagja): Az új Alkotmánytervezet szentesíti a nemzeti kisebbségek egyenjogúságát. RMSz, 1952. júl. 19., 1486. sz., p. 3

Vargancsik G. István: A bőség útján. [Az újtusnádi "Lenin Útja" kollektív gazdaságról] Az Agitátor Zsebkönyve, 1961, 9. sz., p. 17-23

Vargancsik Gusztáv: Csíkszereda rajon a gazdasági és kulturális felemelkedés útján. FDN, 1952. dec. 28., 53. sz., p. 2

Várnai András: Mvh. mai és holnapi arculatáról. Előre, 1966. jún. 24., 5798. sz., p. 2

Varnai, A.: Probleme ridicate de construcţia noilor ansambluri de locuit în oraşul Tg.-Mureş. Arhitectura RPR, 1963, nr. 5, p. 28-35

Varvari, Onisim: A tervszerűség a községi viszonylatban is szükséges! [A MMAT néptanácsainak tevékenysége falufejlesztési akciók terén] Előre, 1961. jún. 17., 4240. sz., p.2

Vásárhelyi Lajos: Marosvásárhely új szépségei. Dolgozó Nő, 1964, 7. sz., p. 6, 7

Veres Gyula: A terven felüli vállalások sikeres teljesítése újabb eredmények alapját veti meg. [MMAT, Statisztikai Igazgatóság] Előre, 1963. dec. 25., 5022. sz., p. 1, 2

Veress Dániel: Jegyzetek egy kisvárosról. [Sepsiszentgyörgy, művelődési és szórakozási lehetőségek] Utunk, 1958. jan. 23., 3. sz., p. 8

Veress Géza: Javaslatok nyomában. -- Bankinspektorok a termelőszövetkezetekben. [MMAT-i tapasztalatok] Előre, 1967. jún.1., 6088. sz., p. 3

Veress Gyula: A MAT gazdasági megújhodása. Korunk, 1957, 8. sz., p. 969-976

Veress Gyula: A MAT népmozgalmának egyes kérdéseiről. Korunk, 1957, 11. sz., p. 1476-1483

Veress Lajos: Jó úton halad Sepsi rajon tömegsport mozgalma. Előre, 1959. jan. 20, 3493. sz., p. 4

Veress Mózes: Fejlődik egykor elmaradt vidékünk. [Székelyudvarhely rajon] Előre, 1959. aug. 19., 3672. sz., p. 2

Veress Zoltán: Szakma és lélek (riport) [Sepsiszentgyörgyi textilipari szakiskola] Utunk, 1962. jan. 19., 3. sz., p. 4

Veress Zoltán: Gazdag szeptember. (riport) [Gyergyóremete] Utunk, 1962. szept. 28., 39. sz., p. 1, 4

Veress, I.: Din munca de cercetare a bugetelor de familii ţărăneşti în regiunea Mureş-Autonomă Maghiară. Revista de Statistică, 1964, nr. 2, p. 57-59

Veress, I.: Dezvoltarea industriei regiunii Mureş-Autonomă Maghiară. Revista de Statistică, 1966, nr. 12, p. 41-44

Vereş, I.: Din realizările social-culturale obţinute în anul 1956 în Regiunea Autonomă Maghiară. Revista de Statistică, 1957, nr. 5, p. 53-59

Vereş, Nicolae: Salutul tovarăşului Nicolae Vereş, prim-secretar al Comitetului regional al PCR. [20 de ani de la înfiinţarea IMF din Tg.-Mureş] Revista Medicală Tg.-Mureş, iul-dec. 1965, nr. 3-4,p. XI-XII; Orvosi Szemle, 1965. júl-dec., 3-4. sz., p. XI-XII

Victor, C.: Publicitate vie, operativă şi mobilizatoare [în întreprinderile din Tg.-Mureş.] Pe temele activităţii cultural-educative de masă. Munca în Sindicate, 1964, nr. 9, p. 38-42

Vincze Mária: Szakemberek a közös földeken. (Kézdi rajon a kollektivizálás útján) FDN, 1962. márc. 8., 10., sz., p. 3

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» használt rövidítések
 
további bibliográfiák

» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék