kuszálik eszter
A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány
bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
    év 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
 
  szerző

a b c d e f g h i j k l m n o p r s ş t ţ u v w z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ş ţ î ă â    
  szűkítés -     
     

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

Rövidítések:

Napilapok

CC = Comitetul Central
GAC = Gospodăria Agricolă Colectivă
GTÁ = Gép- és Traktorállomás
IMSz = Ifjúmunkás Szövetség
KB = Központi Bizottság
MAN = Marea Adunare Naţională
MAT = Magyar Autonóm Tartomány
MMAT = Maros-Magyar Autonóm Tartomány
MNSz = Magyar népi Szövetség
MTSz = Mezőgazdasági Termelőszövetkezet
Mvh. = Marosvásárhely
OGy(F)I = Orvostudományi és Gyógyszerészeti (Felsőoktatási) Intézet
PCR = Partidul Comunist Român
PMR = Partidul Muncitoresc Român
RSR = Republica Socialistă România
UTC = Uniunea Tineretului Comunist
UTM = Uniunea Tinerilor Muncitori

 

Folyóiratok

ÁMV = Állami Mezőgazdasági Vállalat
ARLUS = Asociaţia Română pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (Román-Szovjet Baráti Társaság)
GAC = Gospodăria Agricolă Cooperativă
GAS = Gospodăria Agricolă de Stat
GTÁ = Gép- és Traktorállomás
IF = Intreprindere forestieră
IMF = Institutul de Medicină şi Farmacie
IMSz = Ifjúmunkás Szövetség
KISz = Kommunista Ifjak Szervezete
MAT = Magyar Autonóm Tartomány
MMAT = Maros- Magyar Autonóm Tartomány
Mvh. = Marosvásárhely
(R)MAM = (Regiunea) Mureş-Autonomă Maghiară
RMP = Román Munkáspárt
SMT = Staţiunea de Maşini şi Tractoare
UTM = Uniunea Tinerilor Muncitori

 

Könyvek, brosúrák

ÁIMK = Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó
ÁTPK = Állami Tanügyi és Padagógiai Könyvkiadó
Buc. = Bucureşti (Bukarest)
Buk. = Bukarest
CRCP = Casa Regională a Creaţiei Populare (Népi Alkotások Tartományi Háza)
Ed. = Editura / Editat(ă) (kiadó / kiadta)
EDP = Editura didactică şi pedagogică
ESPLA = Editura de stat pentru literatură şi artă
ESPLP = Editura de stat pentru literatură şi politică
ESPLŞ = Editura de stat pentru literatură ştiinţifică
FDP = Frontul Democraţiei Populare
f. e. = fără editură (kiadó nélkül)
GAC = Gospodăria Agricolă Colectivă
GAS = Gospodăria Agricolă de Stat
IP = Intreprinderea Poligrafică
k.n. = kiadó nélkül
MAM = Mureş-Autonomă Maghiară
MAT = Magyar Autonóm Tartomány
MMAT = Maros-Magyar Autonóm Tartomány
MTSz = Mezőgazdasági Termelőszövetkezet
Mvh.= Marosvásárhely
NATH = Népi Alkotások Tartományi Háza
NDF = Nemzeti Demokrácia Frontja
NyV = Nyomdaipari Vállalat
PAO = Propaganda és Agitációs Osztály
PMR = Partidul Muncitoresc Român
RAM = Regiunea Autonomă Maghiară
RMP = Román Munkáspárt
RNK = Román Népköztársaság
RPR = Republica Populară Română
RSR = Republica Socialistă România
RSzK = Románia Szocialista Köztársaság
Sf. pop. = Sfatul popular (Néptanács)
SPA = Secţia propagandă şi agitaţie
sztlan = számozatlan
Tg.-Mureş = Târgu-Mureş (Marosvásárhely)

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» használt rövidítések
 
további bibliográfiák

» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék