kuszálik eszter
A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány
bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
    év 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
 
  szerző

a b c d e f g h i j k l m n o p r s ș t ț u v w z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü û ș ț î ă â    
  szûkítés -     
  c: 53 tétel lapozás: 1-30 | 31-53

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Căbulea, Vasile: Locul activistului: organizația UTC. [Din activitatea Comitetului orășenesc UTC Tg-Mureș] Scânteia Tineretului, 11. sept. 1965, nr. 5076, p. 5

Căbulea, Vasile: Educația -- cerințele și exigențele ei actuale. Însemnări de la conferința de dare de seamă și alegeri a organizației orășenești UTC Tg-Mureș. Scânteia Tineretului, 21. nov. 1965, nr. 5137, p. 1, 3

Căbulea, Vasile és Elekes Ferenc: Az érdeklődés homloktereiben a nevelőmunka. - Megjegyzések a KISz mvh.-i szervezeteinek beszámoló- és választási konferenciájáról. Ifjúmunkás, 1965. nov. 25, 47. sz., p. 1, 2

Căbulea, Vasile și Necanițki, Ștefan: Conferința organizației regionale Mureș-Autonomă Maghiară a UTC. Scânteia Tineretului, 20. ian. 1966, nr. 5185, p. 2

Caffé, M.: Unele probleme ale proiectării de arhitectură și urbanism în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară. Arhitectura RPR, 1963, nr. 5, p. 18-20

Căpraru, Al.: Drum ascendent. [Organizarea administrativă a României] Tribuna, 22. feb. 1968, nr. 8, p. 1

Ceaușescu, Nicolae: Raportul asupra proiectului de lege pentru îmbunătățirea împărțirii admnistrative a teritoriului Republicii Populare Române prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Scânteia, 24. dec. 1960, nr. 5025, p. 2

Ceaușescu, Nicolae: Cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu [secretar general al C.C. al PCR la întâlnirea conducătorilor de partid și de stat cu activul de partid din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară 12-15. august 1966.] Scânteia, 15. aug. 1966, nr. 7072, p. 3; Scânteia Tineretului, 16. aug. 1966, nr. 5363, p. 3; România Liberă, 16. aug. 1966, nr. 6790, p. 3; Munca, 16. aug. 1966, nr. 5837, p. 2; Neuer Weg, 16. Aug. 1966, Nr. 5378, p. 3-4; Előre, 1966. aug. 16., 5843. sz., p. 3, 4

Ceaușescu, Nicolae: Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu [secretar general al CC al PCR, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România] cu privire la îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România. Scânteia, 16. feb. 1968, nr. 7615, p. 1, 2; Scânteia Tineretului, 16. feb. 1968, nr. 5228, p. 1, 2; România Liberă, 16. feb. 1968, nr. 7255, p. 1, 2; Munca, 16. feb. 1968, nr. 6302, p. 1, 2; Neuer Weg, 16. Febr. 1968, Nr. 5843, p. 1-3; Előre, 1968. febr. 16., 6308. sz., p. 1, 2

Ceaușescu, Nicolae: Expunere cu privire la îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului RSR. Prezentată la Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale. 15. febr. 1968. Buc., Ed. Politică, 1968. 39 p. 20x13 cm. Apărută în Scânteia nr. 7615 din 16. febr. 1968.

Ceuca, Cornel: Campania aprovizionării de toamnă-iarnă. [Interviu cu Cornel Ceuca, directorul Direcției comerciale a regiunii MAM] Comerțul Socialist, 30. sept. 1967, nr. 39, p. 3

Ceuca, Cornel: Largi posibilități de îmbunătățire a contractărilor de mărfuri [în RMAM.] Comerțul Socialist, 9. dec. 1967, nr. 49, p. 2

Cibi, Mihai és Kovács Lajos: Gyors ütemben fejlődő helyiipar. [A MMAT-i néptanács tapasztalatából] Előre, 1964. szept. 2., 5236. sz., p. 2

Cicerone, G.: Két szomszédos kollektív gazdaság, kétféle munka. [a Ludas rajoni Mezőselye és Văleni kollektív gazdaságai] Az Agitátor Zsebkönyve, 1961, 11. sz., p. 33-38

Cioculescu, Șerban: În marginea reorganizării administrative. Breviar. Gazeta Litereră, 22. feb. 1968, nr. 8, p. 1

Coltofeanu Constantin: A néptanácsok munkája nyomán felvirágzik Sepsiszentgyörgy rajon élete. Előre, 1953. dec. 29., 1934. sz., p. 3

Constantinescu, I.: În cooperativele din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară. Viața Cooperației Meșteșugărești, 28. oct. 1967, nr. 43, p. 3

Constantinescu, Mircea: Combinatul de pe Mureș. [Combinatul de îngășăminte azotoase Tg-Mureș] Scânteia, 18. feb. 1965, nr. 6534, p. 1

Corcaci, Manole; Deaki, Lorand și Țuicu, Nistor: Cum îi instruiți azi, așa îi veți avea mâine. Raid-anchetă [în regiunile Iași, Mureș-Autonomă Maghiară și Suceava.] Practica viitorilor mecanizatori. Scânteia, 16. oct. 1965, nr. 6772, p. 2

Corneliu, Radu și Marinescu, Marcel: Promovăm permanent tehnica nouă. [Din activitatea serviciului SMT din Consiliul agricol regional MAM] Agricultura Socialistă, 4 feb. 1965, nr. 5., p. 10; FDN, 1965. febr. 9., 6. sz., p. 3

Costache, Maria: Dezvoltarea armonioasă a regiunilor țării. Buc., [Ed. științifică], 1962. 71 p. 14,2x10,2 cm. (Societatea pentru răspândirea științei și culturii. Cunoștințe economice, 30)

Costin, Ioan (a petelei községi pártbizottság titkára): Sikereink záloga. Az Agitátor Zsebkönyve, 1959, 1. sz., p. 29-34

Costin, Sebastian: Sugerăm: O sală "tânără" nu poate fi și sală "muzeu". [Palatul culturii din Tg.-Mureș.] Scânteia Tineretului, 18. aug. 1967, nr. 5675, p. 1, 2

Cotîrlan, Petru (a Mvh. rajoni pártbizottság titkára): A növényápolás a politikai munka középpontjában. Az Agitátor Zsebkönyve, 1961, 5. sz., p. 21-26

Cotîrlan, Petru (az RMP Mvh. rajoni bizottságának titkára): Kollektív gazdaságaink vonzó központok a dolgozó földmûvesek számára. Az Agitátor Zsebkönyve, 1961, 7. sz., p. 42-46

Covaci, Ianoș: Folosirea justă a genurilor ziaristice. Insemnări despre contribuția ziarului Vörös Zászló din Tg.-Mureș la lupta pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. Presa Noastră, 1957, nr. 5, p. 41-43

Covrig, Gheorghe (a nyárádtői kollektív gazdaság elnöke): A kollektív gazdálkodás a bőség forrása. Az Agitátor Zsebkönyve, 1961, 1. sz., p. 19-23

Crăciun, Orza (a náznánfalvi kollektív gazdaság elnöke): Az állattenyésztés biztos jövedelmi forrás. Az Agitátor Zsebkönyve, 1961, 1. sz., p. 25-28

Csata, Ludovic: Lumini și umbre în viața de pădure. Prin IF-urile regiunii Mureș-Autonomă Maghiară. Munca, 21. dec., 1967, nr. 6254, p. 1, 3

Csepregi Mózes: Keresztúri élmény. Előre, 1958. jan. 8., 3174. sz., p. 2, 3

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» használt rövidítések
 
további bibliográfiák

» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék