kuszálik eszter
A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány
bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
    év 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
 
  szerző

a b c d e f g h i j k l m n o p r s ş t ţ u v w z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ş ţ î ă â    
  szűkítés -     
  p: 68 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-68

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Pakot Fülöp: Udvarhelyi üzenet. [A város nagyarányú fejlődése a szocialista építkezés éveiben] Hazai tájak. Munkásélet, 1964. ápr. 15., 364. sz., p. 7

Pakot Fülöp: A munkahely dícsérete. [A szakszervezeti műkedvelő együttesek részvétele a VII. Országos verseny Udvarhely rajoni döntőjén] Munkásélet, 1964. máj. 6., 367. sz., p.5

Pakot Fülöp: Amiről nem szabad megfeledkezni. [Szakszervezeti beszámoló- és választási csoportgyűlés a marosvásárhelyi Építkezési Iskolaközpontban] Munkásélet, 1965. nov. 10., 446. sz., p. 3

Pakot Fülöp: Hogy a bútor finom művű legyen. -- Az élenjáró vállalatok tapasztalatából. [A mvh.-i Augusztus 23 bútorgyár] Munkásélet, 1966. márc. 5., 462. sz., p. 1

Pakot Fülöp: A jó példa kéznél van. [A faanyag magasfokú értékesítésének kérdése néhány MMAT-i faipari üzemben] -- Szemtől szembe. Munkásélet, 1966. ápr. 2., 466. sz., p. 2

Pakot Fülöp: Nagyobb figyelmet a kis fürdőhelyeknek. -- Idény eleji őrjáraton [MMAT-ban.] II. Munkásélet, 1966. júl. 9., 481. sz., p. 6

Pakot Fülöp: Milyen a favágók téli szállása [MMAT-ban.] Munkásélet, 1966. nov. 26., 501. sz., p. 1, 6

Pakot Imre: Gyulakuta tegnap és ma. [Maros rajon] FDN, 1963. febr. 28., 9. sz., p. 2

Pál Dezső: A távlat közelsége. [Gyergyóremete -- kollektív gazdaság] FDN, 1963. aug. 20., 34. sz., p. 5

Páll András: Salutul rostit de dr. Páll András, medic absolvent al Institutului. [20 de ani de la înfiinţarea IMF din Tg.-Mureş] Revista Medicală Tg.-Mureş, iul-dec. 1965, nr. 3-4, p. XIX; Orvosi Szemle, 1965. júl-dec., 3-4. sz., p. XIX

Páll Gyula: A hallgatók politikai nevelése a mvh.-i Orvostudományi és Gyógyszerészeti Főiskolán. Előre, 1958. máj. 14., 3281. sz., p. 2

Panek, Zoltán: Tinerii din oraşul nostru. [Tg.-Mureş] România Liberă, 27. mai 1953, p. 2

Panic, Al. és Szabó Dénes: A munkavédelmi és társadalombiztosítási tevékenység színvonalának szüntelen emelése -- állandó feladatunk. A MMAT szakszervezeti tanácsának plenáris ülése. Munkásélet, 1961. jan. 12., 194. sz., p. 6

Panic, Al. şi Szabo, Dionisie: Îmbunătăţirea activităţii în domeniul protecţiei muncii şi asigurărilor sociale -- o cerinţă permanentă. Plenara CRS din regiunea Mureş-Autonomă Maghiară. Munca, 7. ian. 1961, nr. 4097, p. 2

Papacostea, C.; Raţiu, C. şi Frateş, Gr.: În sprijinul lectorilor care predau noţiuni de zonarea producţiei agricole şi dezvoltarea raţională a ramurilor de producţie în GAC din regiunea Mureş-Autonomă Maghiară. [Buc.], Ed. agro-silvică, [1964]. 20 p. 20x13 cm.

Pápai Zoltán: Cuvântul prof. dr. Pápai Zoltán. [20 de ani de la înfiinţarea IMF din Tg.-Mureş] Revista Medicală Tg.-Mureş, iul-dec. 1965, nr. 3-4, p. XXII; Orvosi Szemle, 1965. júl-dec., 3-4. sz., p. XXII

Papp Ferenc: Calea faptelor [Regiunea Autonomă Maghiară - expresie a politicii marxist-leniniste dusă de PMR] Scânteia, 30. apr. 1957, nr. 3895, p. 4

Paraschiv, Gheorghe: Realizarea veniturilor proprii ale bugetului Regiunii Autonome Maghiare. Gazeta Finanţelor, 10. dec. 1957, nr. 231, p. 4

Pasat, E.: Dezvoltarea creşterii animalelor în Regiunea Autonomă Maghiară. Probleme Zootehnice şi Veterinare, 1958, nr. 2, p. 24-29

Pasat, Emil: A MAT állattenyésztését a lehetőségek kínálta színvonalra emeljük. Előre, 1960. okt. 11., 4027. sz., p. 2

Pasat, Emil: Előtérben a kiválogatás. A MMAT állattenyésztő kollektív gazdaságainak tapasztalataiból. Előre, 1964. máj. 28., 5152. sz., p. 2

Pasat, Emil: Să dezvoltăm continuu apicultura în gospodăriile agricole colective din Regiunea Autonomă Maghiară. Apicultura, 1959, nr. 6, p. 3-5

Păsat, Emil; Varga, Tiberiu és Kiss, Ella: A nők szerepe az álattenyésztő telepeken. Tg.-Mureş, a RKP MMAT-i Bizottsága PAO, 1965. 24 p. + 1 táblázat. 20,5x14,7 cm.

Păsat, Emil; Varga, Tiberiu şi Kiss, Ella: Rolul femeii în fermele zootehnice. [Tg.-Mureş], SPA a Comitetului regional de partid MAM, 1965. 24 p. + 1 táblázat. 20,5x14,7 cm.

Paszat Emil: A MAT állattenyésztésének fejlődése. FDN, 1953. dec. 8., 49. sz., p. 4

Patachi, I.: Lucrările de împădurire din ultimul deceniu din cuprinsul Regiunii Autonome Maghiare. Revista Pădurilor, 1960, nr. 5, p. 257-260

Patachi, I.: Lucrările de împădurire din ultimul deceniu din cuprinsul Regiunii Autonome Maghiare. Revista Pădurilor, 1960, nr. 9, p. 517-521

Patachi, I.: Câteva aspecte ale reducerii preţului de cost la lucrările silvice din cadrul DREF - Mureş-Autonomă Maghiară. Revista Pădurilor, 1961, nr. 3, p. 150-155

Pataki János: A marosugrai kert. [Ludas rajon, MMAT] Korunk, 1962, 9. sz., p. 1042-1043

Pataki Károly şi Király Lajos: Cum am reuşit să reducem preţul de cost per hantru de lucrări cu 21 lei [SMT Sfântu Gheorghe, RAM] Munca, 8. feb. 1956, p. 2

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» használt rövidítések
 
további bibliográfiák

» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék