kuszálik eszter
A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány
bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
    év 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
 
  szerző

a b c d e f g h i j k l m n o p r s ş t ţ u v w z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ş ţ î ă â    
  szűkítés -     
  r: 32 tétel lapozás: 1-30 | 31-32

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


R. Szabó Károly: A tavaszi munka sikeréért. [MMAT] Előre, 1962. ápr. 4., 4487. sz., p. 2

R. Szabó Károly: Sántha Antal káplán a közvélemény ítélőszéke előtt! [Csíkszentdomokos] FDN, 1959. jan. 6., 1. sz., p. 6

R. Szabó Károly: Ami még megvalósításra vár a nyárádszeredai kollektívában. FDN, 1959. máj. 26., p. 5

Rab Lajos (az RMP Erdőszentgyörgy rajoni bizottságának első titkára): A politikai-agitációs munka eredményeként mind nagyobb teret hódít a szövetkezeti gazdálkodás Erdőszentgyörgy rajonban is. Az Agitátor Zsebkönyve, 1959, 5. sz., p. 14-19

Rácz János: Bútor -- kis szériában. -- A helyiipar termékskálája és a szükségletek. [ A mvh.-i ILEFOR vállalat] Előre, 1966. márc. 11., 5709. sz., p. 1

Radó Kálmán: Így alkalmazzuk a MMAT-ban... [az oldal címe: Lakásépítkezés új technikával] Előre, 1962. júl. 22., 4581. sz., p. 2

Radó Kálmán: Műszaki dokumentáció, időben. Korszerűbb lakások. Interjú Radó Kálmánnal, a MMAT főépítészével. Előre, 1964. febr. 22, 5072. sz., p. 1 (Adrián Miklós)

Radó Kálmán: Összhang és korszerűség. Interjú Radó Kálmánnal, a MMAT főépítészével. Utunk, 1964. dec. 4., 49. sz., p. 7 (Méhes György)

Radu Ştefan: A döntőbíróság szerepe a néptanácsok gazdasági tevékenységében. [MMAT] Előre, 1963. nov. 15., 4988. sz., p. 2

Radu, Corneliu: Ha jobban szétnézünk a traktorállomások házatáján. A rentablitás néhány kérdése a MMAT-beli gépállomásokon. [Beszélgetés Corneliu Radu mérnökkel, a tartományi mezőgazdasági tanács GTA-osztályának vezetőjével] Előre, 1967. márc. 21., 6027. sz., p. 1, 3 (Sike Lajos)

Radu, Corneliu; Pastor, Petru şi Marinescu, Marcel: Folosirea raţională a maşinilor agricole din campania de primăvară. Tg.-Mureş, 1966. 76 p. + 1 táblázat. 20,5x14,7cm. (Sf. pop. al regiunii MAM. Consiliul agricol)

Radu, Ştefan: A községi néptanácsok jegyzőségi tevékenysége -- az ügyintézés fontos része. [MMAT-i tapasztalatok] Előre, 1967. jún. 14., 6099. sz., p. 2

Rădulescu, N.: A Román Népköztársaság területe közjigazgatási beosztásának megjavítása. Megjelent a Scânteia 5026. számában. Előre, 1960. dec. 27., 4093. sz., p. 2

Rădulescu, N.: Îmbunătăţirea împărţirii administrative a teritoriului Republicii Populare Române. Scânteia, 25. dec. 1960, nr. 5026, p. 4

Ráduly József (a nagyernyei Partizán kollektív gazdaság elnöke): Az idén 45 hektáron termesztünk cukorrépát. Az Agitátor Zsebkönyve, 1959, 3. sz., p. 27-29

Raffai György: Kongresszus után Sepsiszentgyörgyön. [IMSz] Előre, 1956. aug. 11., 2740. sz., p. 3

Randják József: A kultúra -- közkincs. [A nyárádkarácsonfalvi Szikra kollektív gazdaság tevékenységéről] Az Agitátor Zsebkönyve, 1961, 4. sz., p. 57-63

Raţă, Luca: Jól gazdálkodni a földdel. [A földalapgazdálkodás és talajjavítás néhány kérdése MMAT-ban] Előre, 1966. aug. 27., 5852. sz., p. 2

Raţiu, Iuliu: Virtuţii instructive şi educative. -- Însemnări despre activitatea cercurilor din regiunea Mureş-Autonomă Maghiară. Supliment la Tânărul Leninist, 1967, nr. 12, p. 17-20

Régeni András: Marosmenti krónika. [Sáromberke] Utunk, 1957. máj. 18., 20. sz., p. 1

Ring, Mina: Din activitatea secţiei bibliografice a bibliotecii noastre. [Biblioteca regională din Tg.-Mureş] Călăuza Bibliotecarului, 1956, nr. 5, p. 3-5

Ring, Mina: Bibliografia pentru studiul regiunii. [Tg.-Mureş] Călăuza Bibliotecarului, 1957, nr. 8, p. 26-28

Robotos Imre: A MAT megteremtése jelentősen megerősíti hazánk dolgozóinak egységét. RMSz, 1952. szept. 2., 1524. sz., p. 3

Robotos Imre: A párt harca a nemzeti kérdés marxista-leninista megoldásáért. Előre, 1954. okt. 13., 2174. sz., p. 2

Robotos Imre: A Magyar Autonóm Tartomány létrejötte jelentősen megerősíti hazánk dolgozóinak egységét. In: Uő: A szocialista hazafiság a békeharc legyőzhetetlen zászlaja. Buk., Állami Tudományos Könyvkiadó, 1953. [p. 169-183]

Román Viktor: Több figyelmet a takarmányozásra a Mvh-i állami gazdaságban. FDN, 1953. jan. 20., 3.sz., p. 3

Román Viktor, R. Szabó Károly: Jó gépekkel, felkészült emberekkel. [Csíkszereda, GTÁ] FDN, 1955. jan. 11., 2. sz., p. 2

Róna Éva: Jegyzetek a rigmusbrigádok Udvarhely rajoni versenyéről. FDN, 1955. júl. 12., 28. sz., p. 4

Róna Éva, Herédi Gusztáv: Két község kultúréletéből. [Koronka, Jedd] FDN, 1956. febr. 21., 8. sz., p. 4

Rusu, Emil: A legelők ésszerű kihasználása, az állati eredetű termékek termelése növelésének feltétele. [Mvh., 1964] 16 p. 20,5x14,7 cm. (A MMAT Néptanácsa. Tartományi Mezőgazdasági Tanács.)

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» használt rövidítések
 
további bibliográfiák

» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék