kuszálik eszter
A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány
bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
    év 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
 
  szerző

a b c d e f g h i j k l m n o p r s ş t ţ u v w z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ş ţ î ă â    
  szűkítés -     
  k: 83 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-83

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Kacsir Mária és Adrián Mklós: Hasznos tanácskozás [a MMAT ülésszakán] -- a műkedvelés problémáiról. Előre, 1967. dec. 21., 6260. sz., p. 1, 2

Kacsó Albert: Jegyzetek a MAT gyógyszerészeti hálózatának fejlődéséről. Orvosi Szemle, 1960, 1. sz., p. 106-108

Kacsó Gábor: Műkedvelő csoportok két mvh.-i üzemben. Előre, 1958. júl. 17., 3336. sz., p. 2

Kádár Albert: Előkalkuláció "felárral". [A MMAT néptanácsa belső pénzügyi testületének a helyiipari vállalatokban tett megállapításai.] Előre, 1967. aug. 20., 6157. sz., p. 2

Kadar, Adalbert: Contribuţia lucrătorilor financiari şi bancari la creşterea eficienţei economice [în industria locală a regiunii MAM.] Schimb de experienţă. Gazeta Finanţelor, 9. aug. 1967, nr. 734, p. 2

Kállai Gyula: A magyar és román dolgozók testvéri szövetsége. (Részlet a marosvásárhelyi Simó Géza bútorgyárban a magyar párt- és kormányküldöttség látogatása alkalmából 1958. febr. 25-én rendezett nagygyűlésen elmondott beszédből.) In: Uő: A szocialista kultúráért. [Bp.], Gondolat Kiadó, 1958. 238 p. [p. 137-141]

Károly Sándor: Érzelmes sorok egy fehér házról. [Mvh., szívsebészet] Utunk, 1960. szept. 9., 36. sz., p. 6

Kassay Sándor: Megkétszereződött a falusi műkedvelők száma Udvarhely rajonban. (A IV. országos versenyben) Előre, 1956. júl. 12., 2714. sz., p. 3

Kassay Sándor: Betekintés Székelykeresztúr kulturális életébe. Előre, 1956. dec. 14., 2845. sz., p. 2

Katz, A.: Construcţii de poduri în regiunea Mureş-Autonomă Maghiară în anii 1962-1965. Revista Construcţiilor şi a Materialelor de Construcţii, 1965, nr. 7, p. 351-353

Kedves Pál: Sikeresen folyik a begyűjtési terv teljesítése a MAT-ban. Előre, 1953. dec. 17., 1924. sz., p. 3

Kelemen Albert: Bemutatjuk a marosludasi cukorgyárat. Az Agitátor Zsebkönyve, 1961, 1. sz., p. 44-47

Keresztes László: Egy gazdag év mérlege. (A Kézdivásárhely rajoni kollektív gazdaságok tapasztalataiból) Előre, 1958. márc. 13., 3229. sz., p. 1, 2

Kilyén János: Több elméleti tudást, elmélyültebb műelemzést az irodalmi órákon. (Tanügyi jegyzetek Mvh.-ről) Előre, 1955. ápr. 15., 2330. sz., p. 2

Kilyén János, Kassay Sándor: A falusi színjátszócsoportok és a kultúragitációs brigádok versenye a MAT-ban. Előre, 1955. aug. 30., 2444. sz., p. 2

Kiraly, Carol: Vom spori contribuţia tineretului la acţiunile de muncă patriotică. [Comitetul regional UTM regiunea Mureş-Autonomă Maghiară] Scânteia Tineretului, 3. aug. 1963, , nr. 4421, p. 1, 3

Kiss Ernő: A MMAT gyümölcs- és szőlőtermesztésének fejlesztéséért. (Mikrorajonálás után) FDN, 1963. aug. 7., 32. sz., p. 3

Kiss István (a Lázár Ödön helyiipari vállalat alapszervezetének titkára): Hatékony politikai munkával az 1961-es terv ütemes teljesítéséért. Az Agitátor Zsebkönyve, 1961, 1. sz., p. 8-12

Kiss, Iuliu: Pentru o productivitate a muncii cât mai înaltă. [Întreprinderea IPROFIL "23 August" din Tg.-Mureş] Muncitorul Forestier, 4. apr. 1963, nr. 470, p. 1, 2

Kiss, Iuliu: Noutăţi în deservirea populaţiei. Interviu cu tovarăşul Iuliu Kiss, preşedintele Uniunii regionale a cooperativei meşteşugăreşti din RMAM. Munca, 8. dec. 1966, nr. 5934, p. 3 (C. Alexandru)

Kocsis István: Korszerű szövetkezeti üzletek falvainkban. [MMAT] FDN, 1961. szept. 14., 37. sz., p. 6

Kocsis Sándor: A szocialista kereskedelem fejlődése a MAT-ban. Előre, 1958. okt. 17., 3415. sz., p. 2

Kocsis, I.: Dezvoltarea comerţului cooperatist în regiunea Mureş-Autonomă Maghiară. Gazeta Cooperaţiei, 24. feb. 1961, nr. 594, p. 1, 4

Kolozsi Márton: Gyergyó állattenyésztésének kilátásai. Előre, 1958. jan. 28., 3191., p. 2

Kolozsi Márton: Intézkedések, tervek s egy kis huzavona Erdőszentgyörgy rajonban. (A konstancai értekezlet után) Előre, 1958. jún. 3., 3298. sz., p. 2

Kolozsi Márton: Miért topog egy helyben a balavásári társulás? Előre, 1959. ápr. 25., 3575. sz., p. 2

Kolozsi Márton: A néptanácsi vezetés ésszerűsége nem a papírhalmaz nagyságától, s nem is az aktatologatók számától függ. [Az ügyintézés egyszerűsítésének néhány kérdése a MMAT-ban] Előre, 1967. jún. 15., 6100. sz., p. 1, 2

Kolozsi Márton: A helyi közigazgatás tervszerűsítése. -- Kézdi rajoni tapasztalatok. Előre, 1967. jún. 30., 6113. sz., p. 2

Kolozsi Márton: A közigazgatási munkatervezés sem lehet esetleges. [A MMAT-i néptanács gyakorlatáról] Előre, 1967. nov. 2., 6218. sz., p. 1, 2

Kolozsi Márton: Az akta-áradatnak is van ellenszere. [A MMAT-i néptanács egy kezdeményezéséről] Előre, 1967. nov. 12., 6227. sz., p. 2

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» használt rövidítések
 
további bibliográfiák

» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék