kuszálik eszter
A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány
bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
    év 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
 
  szerző

a b c d e f g h i j k l m n o p r s ş t ţ u v w z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ş ţ î ă â    
  szűkítés -     
  1967: 82 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-82

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Verseny után -- verseny előtt. [Beszélgetés Benkő Jánossal, a MMAT-i néptanács végrehajtó bizottságának alelnökével] Előre, 1967. jan. 4., 5962. sz., p. 1, 2 (Adrián Miklós)

Kovács János és Mezei József: Kisvárosiak nagy igénye. -- Művelődési ankét Csíkszeredán és Udvarhelyt. Előre, 1967. febr. 16, 5999. sz., p. 1, 4

Radu, Corneliu: Ha jobban szétnézünk a traktorállomások házatáján. A rentablitás néhány kérdése a MMAT-beli gépállomásokon. [Beszélgetés Corneliu Radu mérnökkel, a tartományi mezőgazdasági tanács GTA-osztályának vezetőjével] Előre, 1967. márc. 21., 6027. sz., p. 1, 3 (Sike Lajos)

Benkő János: Útravaló helyett. -- A [MMAT-i] községi néptanácsok alakuló ülésszaka után. Előre, 1967. ápr. 1., 6037. sz., p. 1, 5

Az RKP KB plenáris ülésének határozata az állami gazdaságok dolgozói érdeklődésének homlokterében. 1. Beke Domokos: Feltárni a jövedelmezőség biztosan járható útjait... [A MMAT-i állami gazdaságok feladatai] (...) Előre, 1967. ápr. 6., 6041. sz., p. 1

Deme János és Hecser Zoltán: Felelősség és hozzáértés. -- A pénzügyi fegyelem nyomában a MMAT-ban. Előre, 1967. ápr. 19., 6052. sz., p. 1, 3

Benkő János: Fürdőhelyi főidény előtt. -- Beszélgetés Benkő János elvtárssal, a MMAT néptanácsa végrehajtó bizottságának alelnökével. Előre, 1967. máj. 21., 6079. sz., p. 1, 2 (Sándor Ágnes)

Nagy Péter: Gazdagabb pionírélet. -- Beszélgetés Nagy Péterrel, a Gyergyó rajoni Pionírtanács elnökével. Előre, 1967. máj. 25., 6082. sz., p. 1, 2 (Bölöni Sándor)

Gáspár Tibor: Lakók és lakások. [Mvh.-i ankét] Előre, 1967. máj. 26., 6083. sz., p. 2

Veress Géza: Javaslatok nyomában. -- Bankinspektorok a termelőszövetkezetekben. [MMAT-i tapasztalatok] Előre, 1967. jún.1., 6088. sz., p. 3

Radu, Ştefan: A községi néptanácsok jegyzőségi tevékenysége -- az ügyintézés fontos része. [MMAT-i tapasztalatok] Előre, 1967. jún. 14., 6099. sz., p. 2

Kolozsi Márton: A néptanácsi vezetés ésszerűsége nem a papírhalmaz nagyságától, s nem is az aktatologatók számától függ. [Az ügyintézés egyszerűsítésének néhány kérdése a MMAT-ban] Előre, 1967. jún. 15., 6100. sz., p. 1, 2

Kolozsi Márton: A helyi közigazgatás tervszerűsítése. -- Kézdi rajoni tapasztalatok. Előre, 1967. jún. 30., 6113. sz., p. 2

Kádár Albert: Előkalkuláció "felárral". [A MMAT néptanácsa belső pénzügyi testületének a helyiipari vállalatokban tett megállapításai.] Előre, 1967. aug. 20., 6157. sz., p. 2

Lanţoş, Vasile: A tanulmányokat kövessék gyakorlati intézkedések -- A termelés és a munka tudományos megszervezése igényli. -- Beszélgetés Vasile Lanţoş elvtárssal, az RKP MMAT-i bizottsága gazdasági osztályának helyettes vezetőjével. Előre, 1967. szept. 17., 6179. sz., p. 1 (Gáspár Tibor)

Beke Domokos: Miről vall a lej? Bankellenőzéssel a pénzügyi gazdálkodásról. [A MMAT-i eddigi állami gazdaságok pénzügyi tevékenységéről] Előre, 1967. szept. 21., 6182. sz., p. 3

Holicska György: A bizalom alapja a kötelezettségek tiszteletben tartása. [Beszélgetés Holicska Györggyel, a MMAT-i Magánlakásépítési Hivatal vezetőjével] Előre, 1967. szept. 22, 6183. sz., p. 1 (Mihai Airinei)

Flóra Gábor: Kezdődhet a kukoricatörés is. [A betakarítási munkálatok és a vetési előkészületek helyzete MMAT-ban] Előre, 1967. szept. 23., 6184. sz., p. 1

Lőrincz Zoltán: A felelősséggel kezdődik. -- Az állóalapok értékesítésének kérdései MMAT vállalataiban. Előre, 1967. okt. 1., 6191. sz., p. 1, 2

Kolozsi Márton: A közigazgatási munkatervezés sem lehet esetleges. [A MMAT-i néptanács gyakorlatáról] Előre, 1967. nov. 2., 6218. sz., p. 1, 2

Kovács György: Utcáink sebei. [Utcajavítás Mvh.-en] (Napló) Előre, 1967. nov. 9., 6224. sz., p. 2

Kolozsi Márton: Az akta-áradatnak is van ellenszere. [A MMAT-i néptanács egy kezdeményezéséről] Előre, 1967. nov. 12., 6227. sz., p. 2

Pop, Valeriu és Olaru, Tudor: A román nép és az együttlakó nemzetiségek egysége, testvéri barátsága. -- Szocialista rendszerünk történelmi vívmánya. [Közölve a Scânteia nyomán] Előre, 1967. dec. 3., 6245. sz., p. 1, 2

Kacsir Mária és Adrián Mklós: Hasznos tanácskozás [a MMAT ülésszakán] -- a műkedvelés problémáiról. Előre, 1967. dec. 21., 6260. sz., p. 1, 2

Petreanu, Elisabeta şi Deleanu, I.: Întrebări care n-au primit răspuns. Sesiunile sfaturilor populare din regiunea Mureş-Autonomă Maghiară. România Liberă, 14. ian. 1967, nr. 6918, p. 2

Mărgărit, Lia: Scadenţe care nu pot fi ocolite. Pe şantierul Combinatului de îngrăşăminte azotoase din Tg.-Mureş. România Liberă, 6. apr. 1967, nr. 6988, p. 1, 2

Braniş, Ladislau: Răspunderea unică în executarea investiţiilor locale. [Din experienţa Sfatului popular al regiunii Mureş-Autonomă Maghiară] România Liberă, 15. aug. 1967, nr. 7099, p. 1, 5

Ambrus Zoltán: O experienţă cu rezultate bune în organizarea activităţii policlinicilor din regiunea Mureş-Autonomă Maghiară privitoare la respectarea timpului pacientului. [Interviu cu dr. Zoltán Ambrus, medic inspector al secţiunii de sănătate şi prevederi sociale a sfatului popular regional] Scânteia, 17. feb. 1967, nr. 7255, p. 2 (Lorand Deaki)

Adunări electorale comunale. [Relatări din regiunile Iaşi, Mureş-Autonomă Maghiară şi Bacău] În preajma alegerilor de deputaţi în sfaturile populare. Scânteia, 3. mar. 1967, nr. 7269, p. 1, 5

Benkő, Ioan: Noutăţi pentru sezonul balnear în regiunea Mureş-Autonomă Maghiară. [Convorbire cu Ioan Benkő, vicepreşedinte al comitetului executiv al Sfatului popular regional] Scânteia, 8. mar. 1967, nr. 7274, p. 1, 5 (Lorand Deaki)

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» használt rövidítések
 
további bibliográfiák

» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék