kuszálik eszter
A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány
bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
    év 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
 
  szerző

a b c d e f g h i j k l m n o p r s ş t ţ u v w z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ş ţ î ă â    
  szűkítés -     
  1626 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 1621-1626

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Napilapok

Görgényi Gabriella, Horváth Júlia: Harcoljanak fokozottabb mértékben az Erdőszentgyörgy és Mvh. rajoni néptanácsok a babona és miszticizmus felszámolásáért. RMSz, 1952. Dec. 14., 1613. sz., p. 2

Népi demokratikus rendszerünk nagy vívmánya a MAT. [több rövid írás] RMSz, 1952. dec. 30., 1626. Sz., p. 3

Erdélyi Vera: A MAT fejlődéséről adott számot a néptanács ülésszakán elhangzott beszámoló. RMSz, 1953. jan. 4., 1629. sz., p. 2

Kézdivásárhely rajon falvai a gazdasági és kulturális fejlődés útján. RMSz, 1953. jan. 7., 1631. sz., p. 3

Farkas Erzsébet: Békáson, a szocializmus nagy munkatelepén. RMSz, 1953. jan. 10., 1634. sz., p. 3

Szabó Lajos: Színésznevelés a "Szentgyörgyi István" Színművészeti Intézetben. RMSz, 1953. jan. 16., 1639. sz., p. 2

Bartha János: A békemozgalom kiszélesítéséért a MAT-ban. RMSz, 1953. jan. 30., 1651. sz., p. 3

Fazekas István: A székelyudvarhelyi "József Attila" helyiipari vállalat az ötéves terv sikeréért. RMSz, 1953. febr. 5., 1656. sz., p. 3

A MAT életéből. [egész oldalas összeállítás] RMSz, 1953. febr. 20., 1669. sz., p. 2

Kultúrotthonaink a mezőgazdaság szocialista átalakításáért. (Ankét Udvarhely rajonból) RMSz, 1953. febr. 25., 1673. sz., p. 3

Tapasztalatcsere a Sepsiszentgyörgy rajoni községi néptanácsok elnökei és titkárai között. [egész oldalas összeállítás] RMSz, 1953. márc. 3., 1678. sz., p. 2

Bodor Endre: A MAT néptanácsainak tömegkapcsolatai. RMSz, 1953. márc. 21., 1695. sz., p. 3

Gh. Opriş: Mvh. rajon kultúrotthonainak munkájáról. RMSz, 1953. márc. 29., 1702. sz., p. 2

Adrián Miklós: A nyárádgálfalvi dolgozó parasztok elnyerték a tartományi versenyzászlót. Előre, 1953. ápr. 8., 1710. sz., p. 3

Szövérfy Zoltán: A MAT gazdasági fejlődése. Előre, 1953. ápr. 10., 1712. sz., p. 3

Ander Zoltán: Hogyan harcolunk a mvh.-i OGyFI-ben a burzsoá ideológia befolyása ellen. Előre, 1953. ápr. 21., 1721. sz., p. 2, 3

Szájtátiság a MAT és Sepsiszentgyörgy rajon néptanácsánál. Előre, 1953. ápr. 26., 1726. sz., p. 2

A MAT életéből. [egész oldalas összeállítás] Előre, 1953. ápr. 28., 1727. sz., p. 3

Bartos Endre: Kulákok, kulákbarátok és osztályidegen elemek garázdálkodnak Csíkszereda rajon egyes szövetkezeteiben. Előre, 1953. máj. 8., 1734. sz., p. 2

Majtényi Erik: Két Sepsiszentgyörgy rajoni kultúrotthon rövid története. Előre, 1953. máj. 10., 1736. sz., p. 3

(A szakszervezeti kultúrverseny országos döntője) A MAT kultúregyütteseinek szereplése. Előre, 1953. máj. 21., 1745. sz., p. 2

Benkő Pál: Sepsiszentgyörgy rajon egyes községeiben nemtörődömség akadályozza a hús és tej begyűjtését. Előre, 1953. máj. 23., 1747. sz., p. 3

Lakatos András: A MAT rajoni néptanácsainak kultúrosztályai a dolgozó parasztok neveléséért. Előre, 1953. máj. 24., 1748. sz., p. 3

Adrián Miklós: Gyengék a tömegkapcsolatok -- gyengén irányítják a faleszállítást a MAT néptanácsai. Előre, 1953. jún. 5., 1758. sz., p. 2

A mezőgazdasági termelés növeléséért! (Ankét a növényápolásról és a betakarítás előkészületeiről Mvh. rajonban) Előre, 1953. jún. 9., 1761. sz., p. 2

Bartos Endre: A gyergyóújfalusi "kiskirályok". Előre, 1953. jún. 14., 1766. sz., p. 2

A Csíkszereda rajoni néptanács a kulturális és sporttevékenység támogatásáért. Előre, 1953. jún. 16., 1767. sz., p. 2

Kovács György: A MAT új iparvállalatai a dolgozók jólétének szolgálatában. Előre, 1953. júl. 9., 1787. sz., p. 2

Deme János: Kollektív gazdaságaink szervezeti-gazdasági megerősítéséért. [riportsorozat a felsőrákosi kollektív gazdaságról] Előre, 1953. júl. 3., 1782. sz., p. 2; júl. 17., 1794. sz., p. 3; aug. 19., 1822. sz., p. 3

Benkő Pál: Sepsiszentgyörgy rajon dolgozó parasztjai több segítséget várnak az agronómusoktól. Előre, 1953. júl. 23., 1799. sz., p. 2

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» használt rövidítések
 
további bibliográfiák

» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék